Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Reklamację prosimy zgłaszać na adres

Dział zwrotów i reklamacji Giacomo Design Watches

POLAND WATCH GROUP SP. Z O.O.
KRÓLEWIEC 108
26-212 Smyków
KRS: 0000555870
REGON: 361375720
NIP: 6581983070
e-mail: support@giacomo-design.com

W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  

  • zgłoszenie wady (usterki),
  • roszczenie,
  • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

 

Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

 

Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wymiana

Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny w razie, gdy chcieliby Państwo wymienić towar na inny.

KIEDY PRODUKT NIE PODLEGA ZWROTOWI:

  • Produkt jest spersonalizowany, bądź grawerowany.
  • Produkt otrzymany po terminie 30 dni od otrzymania produktu przez klienta.