Polityka prywatności

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest dobrowolna jego zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W odniesieniu do usług sklepu giacomo-design.com Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora będzie dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.hurtowniazegarki.pl  do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa  transakcji, a także ich ciągłego udoskonalania.

 

 1. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez sklep  danych osobowych następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
 • prawo do  sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach sklep może odmówić),
 • prawo wniesienia do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych skargi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzanych danych.

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych na support@giacomo-design.com

 

 1. Podział zbiorów danych
 • Dane zbierane podczas rejestracji

Aby można było skorzystać z niektórych funkcji sklepu internetowego, należy się  zarejestrować. Podczas rejestracji pytamy Klienta o adres e-mail i  hasło, które będzie używane  w witrynie, prosimy także o  imię i nazwisko, miejscowość, województwo,  kraj, numer telefonu i adres e-mail.

 • Dane gromadzone podczas zakupu produktów.

Przed zakupem zapytamy o: imię i nazwisko, adres, miejscowość tel. kontaktowy, adres e-mail, opcjonalnie nazwę firmy i NiP oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w  systemie oraz wystawienia zgodnie z życzeniem Klienta faktury VAT.

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej, zbierane są dane dotyczące wizyt poszczególnych Klientów automatycznie tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Kiedy Klient kontaktuje się ze sklepem za pomocą strony internetowej, telefonu czy poczty e-mail, przekazują nam swoje dane osobowe jak  imię, nazwisko, adres e-mail itp.

 

 1. Sposób wykorzystywania danych

Absolutnie  nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać danych zebranych o Klientach osobom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji mają na celu  wyłącznie umożliwieniu Kllientowi zalogowania się do  sklepu. Rejestracja nie jest tutaj obowiązkowa.

Dane zbierane podczas procesu zakupu mają na celu realizację transakcji, w tym pobrania od Klienta zapłaty za zakupiony towar. Dane będą w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Jeżeli Klient zapisał się do Newslettera sklepu, czy w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy je jedynie w celu dostarczenia go.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej a także do personalizacji zawartości  stron internetowych. Dane te będą zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych,  dane Klientów mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić  dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

 

 1. Sposoby kontaktu

Jeżeli Klient zapisał się do Newslettera czy dokonał transakcji, może otrzymać od sklepu wiadomości e-mail dotyczącą działań Klienta. Sklep może również kontaktować się z nim telefonicznie.

 

 1. Informowanie o zmianie danych

Po zalogowaniu się i wybraniu sekcji – edytuj profil-, można wprowadzić zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu (Historia zamówień) nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Aby usunąć swoje dane należy skontaktować się z Administratorem na e-mail support@giacomo-design.com

 1. Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator sklepu dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowującej, zabezpieczone są przed dostępem  osób trzecich.

 

 1. Zmiany polityki prywatności

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

 

Korzystając ze strony internetowej giacomo-design.com oraz serwisu, Klient wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem danych jest firma 

POLAND WATCH GROUP Sp. z o.o. REGON: 361375720, NIP: 6581983070 KRÓLEWIEC 108 kod 26-212 SMYKÓW Numer KRS: 0000555870 wpis w  Sądzie Rejonowym w Kielcach – X Wydział Gospodarczy KRS

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: support@giacomo-design.com , lub pisemnie na adres

POLAND WATCH GROUP Sp. z o.o KRÓLEWIEC 108 kod 26-212 SMYKÓW.

Dane osobowe:

 • będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 • mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 • nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych  w zakresie, w jakim jego dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub  świadczenia usług – przysługuje mu  także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może on przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową czy świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy czy realizacji zamówienia.

Poniższe postanowienie jest wyciągiem z regulaminu sklepu, punkt 10.4. Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem: Regulamin.

“Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.

Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.”