Tatuaż, sen, obraz – 3 motywy zegara w codzienności

 

Zegar towarzyszy nam nie tylko w bransoletce czy na ścianie. W swojej codzienności możecie spotkać mnóstwo motywów czasomierza. Na przykład pojawić może on się we śnie, czy też można zrobić sobie tatuaż z zegarem – co będzie on oznaczał?
Poznajcie 3 motywy zegara w codzienności!

1 Zegar we śnie

Jeśli przyśnił Wam się zegar, to znaczy, że świat chciał Wam zasygnalizować coś związanego z przemijaniem, niestabilnością i z… awansem. Tak, taki sen może oznaczać rychły awans. Ten sen może też oznaczać wskazówkę, abyśmy lepiej wykorzystali czas, jaki nam został dany i abyśmy poświęcali dużo czasu temu, w czym kryje się potencjał.
O czym jeszcze może mówić sen o zegarze? Na przykład o tym, że obawiamy się, iż nie wykonamy dobrze swoich zadań. Co ciekawe, złoty zegar przestrzega we śnie przed oszustami. Czasomierz we śnie oznacza także wskazówkę, aby zdać sobie sprawę z tego, że czas mija. Natomiast jeśli we śnie zegar się zatrzymał, to oznacza, że jakiś etap w naszym życiu dobiegł kresu. Z kolei jeśli zegar we śnie wskazuje godzinę krótko przed dwunastą to oznacza, że w naszym życiu ciekają w kolejce jakieś niezałatwione sprawy. Natomiast budzik we śnie znaczy ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Dworcowy zegar oznacza, że nadszedł właśnie czas na zmiany.
Sen o zegarze można podsumować jednym zdaniem – po prostu czujecie presję czasu.

Wskazówka – zacznijcie w końcu wykorzystywać swój potencjał, bo to właśnie mówi Wam zegarmistrzowski sen.

 

2 Tatuaż z zegarem

zegar

Tatuaż z zegarem wygląda bardzo oryginalnie j wiele osób się na niego decyduje. Głównie dlatego, że zegar ma w kulturze bardzo silną symbolikę. Od dawien dawna żyjemy pod presją czasu i zegary odgrywały w naszej kulturze ogromną rolę. Już w czasach starożytnych powstawały pierwsze zegary – wodne, piaskowe, wahadłowe, słoneczne… Zegary zawsze miały w sobie coś tajemniczego i tajemnica ta pozostała jeszcze z czasów średniowiecza, kiedy zegarmistrz traktowany był jako mag czy alchemik. Takie spojrzenie na zawód zegarmistrza wynikało z małego rozpowszechnienia wiedzy, co zmieniło się wraz z wynalazkiem druku i czasami odrodzenia. Tajemniczy klimat opiewający zegary pozostał nam jednak z czasów średniowiecza i taki wydźwięk pozostawia po sobie tatuaż z motywem czasomierza – kojarzy się bardzo tajemniczo i osoba obserwująca ten tatuaż myśli sobie, że jego właściciel nie bez powodu dał sobie wytatuować taki znak, że kryje się za tym jakaś symbolika.
Co może symbolizować taki tatuaż? Na pewno kruchość życia i przemijanie, a także zatrzymanie się czasu. Jeśli wytatuujecie sobie odwrotne wskazówki to będzie oznaczać odwrócenie czasu. Wytatuowany zegar symbolizuje też serce, bo serce bije tak samo jak tyka zegar. Taki tatuaż oznacza także szacunek do wspomnień i nieuchronność.

Wskazówka – fajnym pomysłem na tatuaż jest wytatuowanie sobie godziny własnych narodzin lub jakiejś innej ważnej dla Was godziny. Taki tatuaż będzie niósł ze sobą silny przekaz, że nic nie jest przypadkowe i na wszystko jest czas oraz że ta godzina wytatuowana jest dla Was bardzo ważna.

 

3 Zegar na obrazie

Kolejnym miejscem na zegar w naszej codzienności jest obraz, który możemy powiesić sobie czy to w salonie czy to w sypialni. Obraz z zegarem w roli głównej przypomina nam o tym, że czas bije równomiernie i bezlitośnie. Zegar na obrazie przypomina też o życiu, które jest bardzo cenne. Jedno jest pewne – czasomierze na zegarach wprowadzają do wnętrza klimat tajemnicy.
Słynnym zegarem pokazującym może nie zegar w dzisiejszej formie, ale klepsydrę, jest dzieło Philippe de Champaigne zatytułowane „Vanitas”. Obraz przedstawia także czaszkę, która przypomina o przemijaniu. Bohaterem obrazu jest również tulipan. Trzeba przyznać, że zestawienie tych trzech elementów wywołuje dreszcze.
Innym słynnym obrazem prezentującym zegar jest dzieło przedstawiające niemieckiego matematyka, zegarmistrza i astronoma Nicholasa Kratzera. Jest to obraz Hansa Holbeina, na którym uczony prezentuje swój wynalazek – zegar słoneczny. Co ciekawe, zegar na obrazie wskazuje dwie różne godziny, co można interpretować w różny sposób.
Kolejnym obrazem z motywem zegara jest „Uporczywość pamięci” Salvadora Dalego. To obraz surrealistyczny, czyli nawiązujący do przeżyć ze snu. Spływające jakby tarcze wydają się być namalowane w stanie halucynacji czy snu. Niektórzy uważają, że obraz ten jest inspirowany teorią względności Einsteina i wyraża względność czasu.
Innym obrazem, któremu udało się uchwycić atmosferę niepokoju jest dzieło Rene Magritte „Zasztyletowany czas”. To obraz niezwykły, przypominający fotografię dziewiętnastowiecznego salonu z kominkiem. Stojący na kominku czasomierz wydaje się uparcie wybijać sekundy.

Wskazówka – zawieszając obraz na ścianie dostosujcie rodzaj zegara do wnętrza. Na przykład nowoczesne w swym wyrazie obrazy z dzieł Salvadora Dalego pasują bardziej do nowoczesnych wnętrz, a zabytkowe zegary piaskowe z dzieła Philippe de Champaigne podkreślają klimat vintage.

Przyszłość nie istnieje, czyli… czy filozofowie patrzyli na zegarek?

zegarek

Często patrzymy na zegarek, aby zobaczyć, która godzina. A czy zastanawialiście się nad tym, co kryje się pomiędzy poszczególnymi godzinami i czym właściwie jest czas?
Według Edmunda Husserla czas to świadomość. Z kolei w czasach Platona odczuwano czas tylko jako cykliczny, czyli co roku odradzający się i zgodny z rytmem przyrody. Dopiero judaizm wprowadził czas linearny, czyli zmierzający do jakiegoś wydarzenia w przyszłości.
A co na temat czasu myśleli inni filozofowie i myśliciele?

Czas jest destrukcyjny, czyli wyrzucamy zegary

Dawno, dawno temu w starożytnej Grecji pojęciem czasu zajmował się pewien filozof pitagorejczyk Paron. Przez całe życie rozważał na temat wszechświata i czasu i doszedł do wniosku, że czas jest czymś nieuporządkowanym, powodującym utratę pamięci. Czas jest więc bardziej czymś destrukcyjnym niż twórczym, powoduje ginięcie.
ciekawostka: niektórzy twierdzą, że Paron był postacią fikcyjną.
Czas, który się odradza, czyli zegar słoneczny
Z kolei według Platona czas jest cykliczny, czyli powtarzalny i odradzalny. Czas cykliczny oczywiście jest inspirowany cyklami przyrody. Sens życiu nadają wciąż powracające cykle zdarzeń, na przykład pory roku. Życie ma swój rytm, a przyroda odgrywa w nim bardzo dużą rolę. Taki rodzaj spojrzenia na czas odpowiada zegarom inspirowanym przyrodą, czyli na przykład słonecznym.
ciekawostka: wiara w odradzalny czas przetrwałaby w naszej kulturze do dzisiaj, gdyby nie chrześcijaństwo oddane czasowi linearnemu.

 

Czas jest ruchem

Z kolei Arystoteles utożsamiał czas z ruchem. Czas był więc przejściem od stanu możności, czyli elementu biernego do aktu, czyli jakiegoś ruchu.
ciekawostka – czas według Arystotelesa nie jest więc dany bezpośrednio, ale poznajemy go poprzez ruch. Dlatego też zwolennicy Arystotelesa rozważali problem ruchu i jego zmienności.

zegarek
zegarek

Czas nieuchwytny

Inny filozof, Św. Augustyn mówił, że czas wiąże się z przemijalnością i że jest on bezcenny, nierozłączny ze zmianą. Dzielił czas na zauważalny i nieuchwytny będący teraźniejszością przeszłość będąca czasem pamiętanym i przyszłość jako czas oczekiwany.
ciekawostka: Św. Augustyn uważał też, czas z całą pewnością został stworzony przez Boga.

Czasu nie ma

Z kolei Immanuel Kant – twórca estetyki transcendentalnej, uważał że czas i przestrzeń to formy aprioryczne, czyli dane z góry. I tak jak zmysły dają nam już ukształtowane czasoprzestrzennie wrażenia, tak czas i przestrzeń pokazują nam się jako realne, a w rzeczywistości są jedynie teoretyczne.
ciekawostka: można zatem powiedzieć, że według Kanta czasu w rzeczywistości nie ma.

Przyszłość nie istnieje

Henri Bergson rozróżniał dwie kwestie – z jednej strony istnieje matematyczny czas rozbity na chwile i rozumiany w sposób przestrzenny, a z drugiej strony jest czas rzeczywisty, który jest dzianiem się. Filozof ten uważał też, czas możliwy jest tylko dzięki pamięci, w której gromadzi się przeszłość.
ciekawostka – zdaniem Bergsona przyszłość nie istnieje w żadnym sense. Wszechświat żyje bowiem w sposób twórczy i w każdej chwili powstaje coś nieprzewidywalnego.

Czas to świadomość

Jeszcze inną koncepcję czasu miał niemiecki filozof i matematyk Edmund Husserl. Uważał on, że czas jest tożsamy ze świadomością i w związku z tym źródłem czasu jest sama świadomość. Świadomość ta uobecnia się sobie samej i nadaje sens wszystkiemu. „Ja” objawia się więc sobie samemu za pośrednictwem i pod postacią czasu.
ciekawostka – Husserl był też zagorzałym przeciwnikiem psychologizmu, czyli poglądu zakładającego, że czynniki psychologiczne są determinujące i bardzo ważne.

Czas jest wcześniej od bycia

Niemiecki filozof Martin Heidegger miał jeszcze inną teorię na temat czasu. Uważał on, że czas nie jest obecny ani wewnątrz bytu an na zewnątrz, ani w podmiocie ani w przedmiocie. Czas jest niezależny i jest dużo wcześniej od wszelkiej obiektywności jak i subiektywności.
ciekawostka: podstawą filozofii Heideggera jest problem bycia, czyli egzystencja człowieka.

Czas odległy

Ciekawą filozofię na temat czasu miał niemiecki poeta Johann Wolfgang von Goethe. Wprowadził on do kultury pojęcie „przeszłości absolutnej”, który to temat podjął z kolei rosyjski literaturoznawca Michaił Bachtin. Chodzi tutaj o stosunek czasowy różnych społeczeństw do mitu. Akcją mitu jest przeszłość całkowicie oderwana od teraźniejszości, bardzo odległa i odcięta od współczesności.
ciekawostka: ostatnie słowa Goethego przed śmiercią brzmiały: „więcej światła”.

Czas linearny

Linearne odczucie czasu, zupełnie inne od cyklicznego, zaczęło mieć miejsce w naszej kulturze wraz z pojawieniem się judaizmu, czyli żydowskiej religii narodowej. Judaizm wprowadził więc do kultury system światopoglądowy, który po raz pierwszy opisywał świat nie jako odradzający się w kółko ale jako zmierzający do pewnych zdarzeń w przyszłości. Takim zdarzeniem mogło być na przykład nadejście mesjasza.
ciekawostka: chrześcijaństwo nadało nowy sens czasowi linearnemu, dzieląc go na ten przed narodzeniem Jezusa Chrystusa i po nim. Chrześcijaństwo wyznaczyło też inne wydarzenie docelowe, takie jak Sąd Ostateczny.

Słoneczny, oliwny czy wahadłowy? – poznaj 11 rodzajów zegarów!

Super inteligentny zegar atomowy, bardzo dostojny czasomierz piaskowy zwany klepsydrą, czy zegarek oliwny znany bardzo dawno temu… na świecie jest mnóstwo rodzajów zegarów. Poznaj 11 z nich!

1 Słoneczny – super-naturany

Podstawą do odmierzania czasu zegara słonecznego jest zmiana pozycja Słońca. Działa on w ten sposób, że wskazuje podziałkę za pomocą cienia, który jest rzucany przez statyczną wskazówkę na skalę czasu umieszczoną na polu tarczy zegarowej. Co ciekawe, są też przenośne zegary słoneczne, oprócz stacjonarnych.

Ciekawostka – pierwsze czasomierze słoneczne używane były już w starożytności.

 

2 Księżycowy – nieco skomplikowany

Jest odpowiednikiem zegara słonecznego, tylko że używany jest nocą. Podstawą do wskazywania czasu jest tutaj światło księżycowe.

Ciekawostka – czasomierz księżycowy wskazuje dokładną godzinę tylko o północy podczas gdy jest pełnia Księżyca. Wynika to z tego, że górowanie Księżyca jest opóźnione 48 minut na dzień. A zatem żeby określić rzeczywistą północ trzeba wziąć pod uwagę tą zmianę oraz to, jak wiele dni brakuje do poprzedniej pełni.

 

3 Wodny – niezbyt precyzyjny

To kolejny czasomierz oparty na zjawiskach naturalnych. Działa on w oparciu o stały i systematyczny wypływ wody z pojemnika poprzez mały otwór. Wodny czasomierz nie może pochwalić się zbyt dużą precyzją, ponieważ nadzorowanie dokładności wypływu w takim sprzęcie jest utrudnione.

Ciekawostka – zegary wodne były jedną z pierwszych metod pomiaru upływu czasu niezależnych od obserwacji astronomicznych.

 

4 Piaskowy – dostojny

Czyli klepsydra. Inaczej zwana zegarem piaskowym. Składa się z dwóch szklanych baniek, z których jedna jest ustawiona dokładnie nad drugą i połączone są rurką, która przepuszcza daną ilość wody albo piasku.

Ciekawostka – klepsydra znana były już 1500 lat p. n. e. Inną ciekawostką jest to, że klepsydry używano także do mierzenia czasu podczas igrzysk szachowych.

 

5 Ogniowy – budzący w starożytności

Z wyglądu przypomina trochę czasomierz słoneczny. Są używane także dzisiaj, gdyż łatwo jest je zbudować. Jednocześnie są trudne i bardzo kosztowne w użyciu. Krótko mówiąc są to świece metrowej wysokości. Dają ciepło i światło. Wbija się w niej metalowe kuleczki i po stopnieniu wosku czeka się na to, aż ciężarki spadną na metalową podstawkę. Stuknięcie o metal sygnalizuje oczywiście upływ czasu.

Ciekawostka – w średniowiecznych Chinach stosowano czasomierze ogniowe z budzeniem – budzenie polegało na tym, że przepalenie nici powodowało upadek ciężarków na metalową podstawkę.

 

6 Oliwny – znany w dawnych czasach

To czasomierz, który działa dzięki spalaniu oliwy umiejscowionej w szklanym naczyniu o kształcie walca. Czas wskazuje zniżający się poziom spalanej oliwy.

Ciekawostka – zegary oliwne, oprócz wodnych i słonecznych, były bardzo popularne w starożytności.

 

7 Wahadłowy – zegar z kukułką

To jeden z czasomierzy, które nie są oparte na zjawiskach naturalnych. Należy do grupy zegarów mechanicznych. Czasomierz wahadłowy, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje wahadło do regulowania chodu odmierzania czasu. Napędem czasomierzy wahadłowych jest obciążnik, sprężyna lub elektromagnes. Wadą zegara wahadłowego jest wrażliwość na zakłócenia spowodowane zmianą temperatury, ciśnienia lub nieprawidłowego ustawienia oraz drgań w otoczeniu. Dlatego czasomierze te są konstruowane tylko w wersji stacjonarnej. Często mają obudowę w postaci drewnianych szafek.

Ciekawostka – często spotykanym zegarem wahadłowym jest czasomierz bijący. Może on wybijać na przykład pełną godzinę, półgodzinę albo kwadrans. Są też zegary kukułki lub wygrywające melodię – tzw. kuranty.

 

8 Balansowy – mechaniczny system

To kolejny rodzaj zegara mechanicznego. Składa się z obracającego się na przemian w dwóch kierunkach koła. Koło to zawraca w wyniku sprężyny. Czasomierz balansowy działa w relacji z wychwytem odmierzającym konkretne obroty kół zębatych systemu zegarowego. Jednocześnie zegar pobiera z systemu tego energię potrzebną do podtrzymania ruchu.

Ciekawostka – zegarki balansowe zostały wyparte w latach siedemdziesiątych XX wieku przez czasomierze kwarcowy, w których do odmierzania czasu stosowano drgający kryształ kwarcu.

 

9 Elektroniczny – nowoczesna technika

Czyli zegarki wyświetlające czas w sposób cyfrowy, co jest odwrotne do zegarów analogowych, w których używane są wskazówki.

Ciekawostka – czasomierze te używane są często jako komponenty w urządzeniach takich jak kuchenki mikrofalowe, telewizory, odtwarzacze MP3, komputery, telefony komórkowe czy odbiorniki radiowe.

 

10 Kwarcowy – precyzyjnie mierzy czas

To zegar składający się z tarczy ze wskazówkami, różniący się od innych czasomierzy analogowych tym, że czas odmierzają tutaj drgające kryształy kwarcu, czyli system rezonatora kwarcowego. Czasomierz ten został wynaleziony w 1927 roku przez Warrena Marrisona.

Ciekawostka – czasomierze kwarcowe są precyzyjniejsze od zegarów mechanicznych, gdyż rezonator kwarcowy wytwarza sygnał o dokładnie ustalonej częstotliwości.

 

11 Atomowy – super-inteligentny

Jego działanie polega na zliczaniu czasów atomowego wzorca częstotliwości.

Ciekawostka – dzisiejsze zegary atomowe opierają się na bardzo zaawansowanej fizyce, na przykład na związkach cezu, a ich dokładność dochodzi do 10 do minus 18, czyli… jedną sekundę w ciągu wieku Wszechświata.

Jakie jest zastosowanie zegarów?

Myśląc o zegarze najczęściej przychodzi nam do głowy to, że wskazuje on czas. Często zerkamy na niego, aby zobaczyć po prostu która godzina. Jednak czasomierz może służyć także do budzenia, a nawet być wykorzystywany w astronomii. Zobaczcie, do czego jeszcze służy zegarek.

Zegar astronomiczny – bada podniebne wędrówki

Gdzie jest wykorzystywany? Jak sama nazwa wskazuje – w astronomii do pokazywania czasu zjawisk astronomicznych, takich jak położenie Księżyca, Słońca czy gwiazdozbiorów zodiakalnych. Pokazuje on również fazę Księżyca oraz położenie Słońca na ekliptyce oraz aktualny znak zodiaku, czas gwiazdowy i najróżniejsze dane astronomiczne. Za pomocą tego zegara możemy także zobaczyć wskazujące zaćmienia węzły Księżyca.

A czy wiedzieliście o tym? – że jednym z najbardziej znanych zegarów tego typu jest Praski Zegar Astronomiczny, który pochodzi ze średniowiecza. Znajduje się on na południowej ścianie Ratusza Staromiejskiego w Pradze. Stworzony został w 1410 roku i jest jednym z najbardziej rozsławionych czasomierzy astronomicznych na świecie. Na pewno jest wielką atrakcją turystyczną.

Zegar szachowy – zastąpił klepsydrę

Gdzie jest wykorzystywany? W sporcie, do liczenia czasu podczas gry w szachy. Ale nie tylko w szachy, bo wykorzystuje się go również do odmierzania czasu podczas innych gier planszowych w których występuje dwoje zawodników; są to takie gry jak warcaby czy go – starochińska gra planszowa będąca połączeniem nauki, sportu i sztuki.

A czy wiedzieliście o tym? – że jeszcze do połowy XIX wieku do mierzenia czasu podczas gry w szachy używano klepsydr. Po raz pierwszy zegarów szachowych użyto w 1866 roku podczas meczu między Wilhelmem Steinitzem a Adolfem Anderssenem. Były to dwa oddzielne zegary włączane i wyłączane na przemian, w zależności od tego kiedy wykonał posunięcie dany gracz. W ten sposób mierzono czas szachowy przez kilkanaście lat, aż do początku lat osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy Thomas Bright Wilson wynalazł pierwszy klasyczny zegar szachowy. Urządzenie to składa się z dwóch cyferblatów i dwóch przycisków do przełączania dźwigni oraz z dwóch chorągiewek na dwóch cyferblatach.

Chronometr – dokładny i odporny na temperaturę

Gdzie jest wykorzystywany? W nawigacji i żeglarstwie. Wykorzystuje się go w tych dziedzinach ze względu na dużą dokładność zegara i odporność na kapryśne realia pogodowe.

A czy wiedzieliście o tym? – że chronometr po raz pierwszy skonstruowano w 1759 roku a twórcą był angielski stolarz John Harrison. W porównaniu z tradycyjnym zegarem mechanicznym chronometr jest bardziej innowacyjny – składa się z bębna o zmiennej średnicy. Na bęben nawijana jest sprężyna. W odróżnieniu od standardowych czasomierzy mechanicznych używa się nowy rodzaj wychwytu i balansu, które są mniej czułe na drgania.

Zamek czasowy – do otwierania drzwi

Gdzie jest wykorzystywany? Jako włącznik i wyłącznik z mechanizmem zegarowym umożliwiającym ustawienie czasu otwarcia oraz opóźnienia czasu otwarcia.

A czy wiedzieliście o tym? – że zegarek ten można zastosować do opóźnienia otwarcia drzwi w samochodzie.

Minutnik – do gotowania potraw

Gdzie jest wykorzystywany? W życiu codziennym do odliczania czasu. Minutnik wydaje sygnał za pomocą dzwonka, sygnalizując upływ liczby minut, która została wcześniej ustawiona. Pracuje zazwyczaj w gospodarstwie domowym, na przykład w kuchni, gdzie pilnuje poprawnego czasu gotowania posiłków.

A czy wiedzieliście o tym? Że minutniki mechaniczne funkcjonują dzięki użyciu mechanizmu sprężynowego, na przykład na zasadzie przekręcania pokrętła. Są też oczywiście nowocześniejsze minutnik z elektronicznymi wyświetlaczami pozwalającymi na bardziej precyzyjne odmierzanie czasu. W aktualnych telefonach komórkowych stosuje się minutniki wraz z innymi aplikacjami.

Budzik – by obudzić śpiocha

Gdzie jest wykorzystywany? W życiu codziennym do budzenia o określonej porze wcześniej ustalonej.

A czy wiedzieliście o tym? – że już w starożytności ktoś wpadł na pomysł, aby skonstruować pierwszy budzik. Legenda mówi, że pierwszy zegar sygnalizujący akustycznie nastawioną godzinę skonstruował Platon. Było to ok. 400 lat p. n. e. Platon to oczywiście słynny grecki filozof a pierwszy na świecie budzik zwany był zegarem wodnym. Ów czasomierz składał się z gwizdka mającego za zadanie budzić śpiochów.
Z kolei w średniowiecznych Chinach używano jako budzików zegary ogniowe z budzikiem. Działały one na zasadzie przepalania nici powodujących upadek ciężarków na metalową tacę. Pierwszy nowoczesny budzik skonstruowano w XIX wieku.
Co jeszcze można powiedzieć o budzikach oprócz tego, że ich głównym zadaniem jest budzenie ludzi ze snu? Otóż innym ich zadaniem może być także przypominanie.
Tradycyjne budziki mają dzwonek, ale nowocześniejsze mogą używać alarmu. Są też takie, które imitują dźwięki takie jak śpiew, śmiech czy mowa. A są też i takie, które o ustalonej porze włączają radio. Współczesną alternatywą dla budzików mogą być programy komputerowe czy strony internetowe. Funkcje budzików mają także nowoczesne telewizory czy telefony komórkowe.